Certifikovaný respirátor FFP3

39.90  10.90  s DPH

Na sklade

Počet kusov obmedzený.
Ochranné pracovné pomôcky.

Obrázok je ilustračný. Respirátory posielame od viacerých výrobcov. Vždy posielame aktuálne respirátory, ktoré máme skladom.

ČO JE TO NPK?

  • NPK je najvyššia prípustná koncentrácia látok, ktoré pôsobia na človeka počas 8 hodinového pracovného času a nemajú spôsobovať negatívne zmeny na jeho zdravotný stav.
  • NPK sú určené pre najviac nebezpečné prachy, plyny, hmly a aerosóly.

OCHRANNÁ TRIEDA P3

Používa sa na ochranu dýchacieho systému pri vysokých koncentráciách aerosolov pevných častí, aerosolu neobsahujúcemu vodu (prach, sadze a dym) a proti aerosolu v kvapalnom stave (rozprášené – hmla*), za predpokladu že ich koncentrácia neprevyšuje maximálne prípustné množstvo 30-krát. Využitie: vysoká koncentrácia prachu, používa sa počas zvárania, spájkovania a spájania materiálov za tepla, ochrana proti prachu ktorý obsahuje berýlium, antimón, arzén, kadmium, kobalt, nikel, rádium, strichnín, radioaktívne čiastočky.